Ana səhifə | Bələdçi     AZ | EN | RU

V A L Y U T A   K U R S L A R I
  18/02/2018 19/02/2018
   USD 1.7001 1.7001
   EUR 2.1335 2.1108
   RUR 0.0302 0.0301

Ə L A Q Ə   İ N F O R M A S İ Y A S I

Bakı ş., Azərbaycan, AZ1010
Süleyman Rüstəm küç 4.

Tel.:(+994 12) 441 44 78
Fax:(+994 12) 441 44 79

F A Y D A L I   L İ N K L Ə R«Hüquqi Şəxsdən Tələb Olunan Sənədlər Toplusu»

 1. Maliyyə lizinqin bağlanması üçün ərizə,
 2. Zamin durmaq haqqında ərizə,
 3. Təsis sənədləri, (notarial qaydada təsdiq olunmuş);
  • Nizamnamə, dəyişiklərlə birlikdə,
  • Təsis müqaviləsi (əgər o yeganə təsis sənəddirsə),
  • Səhmdarların reyestrindən çıxarış (ərizəçi səhmdar cəmiyyət olduqda ),
  • Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında  şəhadətnaməsi,
  • Rəhbərin təyin edilməsi haqqında sənəd,
  • Rəhbərin şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti,
  • Müəssisənin VÖEN,
  • Müəssisənin ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyat bəyannaməsi,
  • Lisenziya və sertifikatlar (müəssisə fəaliyyəti lisenziyalaşdırılıbsa),
  • Son tarixə müəssisənin komersiya təşkilatlarının dövlət qeydiyyatı reyestrindən çixarış.
 4. Maliyyə sənədləri:
  • Son iki maliyyə il üçün:
   •  audit tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatları (Müəssisə balansı, Gəlir və xərclər hesabatı, Pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı, Audit rəyi);
   • Mənfəət vergisinin bəyannamələri
  • Son rübə maliyyə hesabatları;
  • Son tarixə debitor və kreditor borcları barədə arayış və üzləşmə aktları,
  • Müəssisənin hesablaşma hesabı olan bankdan son bir il üçün dövriyyə haqqında məlumat,
  • Vergi orqanından dövlət büdcəsinə borcun olmaması barədə arayış,
  • Vergi orqanından müəssisənin bank hesabları haqqinda məlumat,
  • Mövcud kredit və lizinq müqavilələrinin sürəti,
 5. Digər sənədlər və məlumatlar.
  • Lizinq obyekti haqqında məlumat,
  • Müəssisənin fəaliyyəti haqqında məlumat (bazarda yerli istehsal olunan məhsulun (göstərilən xidmətin) strukturu, əlagəli şirkətlər və sair),
  • Müəssisənin avtomobil parkı haqqında məlumat,
  • Müəssisənin banklarla münasibəti barədə məlumat,

Ana səhifə | Standard Lizinq | Lizinq şərtləri | Sifariş formaları | Rekvizitlər
Designed by VebTek 2018 © Standard Lizinq. Bütün hüquqlar qorunur.